1. WAAROM EEN JEUGDSPORTBELEIDSPLAN?

 Het is de bedoeling om voor de jeugdwerking een structuur uit te bouwen met een duidelijke visie naar de toekomst.

Wanneer je als club de jeugd geen kwaliteit biedt en als die jeugd geen gebruik maakt van de mogelijkheden die hen geboden worden, dan ben je binnen de kortste keren de jeugd en uiteraard ook de toekomst kwijt en dit moet absoluut vermeden worden.

 1. VISIE EN DOELSTELLINGEN:

VT Decospan Menen stelt zich tot doel al zijn leden een optimale kans te geven om zich te ontplooien op sportief vlak, in het bijzonder op volleybalgebied.

Daarnaast organiseert de club een aantal activiteiten ter bevordering van het sociaal contact tussen alle leden. 

De club verwacht dan ook dat alle leden steeds aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden en op organisaties van de club.

Bij VT Decospan Menen willen we de jeugd zo goed mogelijk, onder een zo goed mogelijke begeleiding en in een leuke sfeer laten kennismaken met het volleybal en het clubgebeuren. De club heeft als doel om iedereen op zijn niveau te laten genieten van het volleybal, het ploeg- en clubgebeuren.

Dit willen we bereiken door op de eerste plaats een degelijke, kwalitatieve opleiding aan te bieden, een opvolging van talenten op sportief vlak, met de nodige pedagogische ondersteuning.

Naast de sportieve activiteiten bieden we ook enkele niet volleybalactiviteiten aan zoals nieuwjaarsreceptie, klaasfeestje, seizoensafsluiter,  enz. ter bevordering van de clubgeest en het sociale contact tussen de leden.

Kortom we willen een club waar de jeugd centraal staat en iedereen met veel plezier en respect voor elkaar naartoe komt om op zijn niveau zijn hobby onder de beste omstandigheden te beoefenen.

Om deze visie te realiseren en om een evaluatie van onze werking mogelijk te maken willen we deze visie vertalen in een aantal concrete doelstellingen.

 • VT Decospan Menen wil met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau volleybal spelen
 • De club wil elk seizoen, naast de Liga ploeg, een volledige competitie aanbieden van bewegingsschool tot U17, een ploeg in 3P H voor de U19 spelers en een ploeg in 1P H (of hoger) voor de ‘oudere’ spelers
 • De club doet aan talentontwikkeling en biedt de talentvolle en gemotiveerde spelers een speciaal trainingsprogramma, in samenspraak met de speler en de ouders, om zo een doorstroming naar onze hogere teams te vergemakkelijken.
 • De club streeft ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in dienst te nemen.
 • De trainers werken volgens het jeugdplan en de aanwezige technische lijn.
 • De club besteedt aandacht aan de opleiding van de jeugdtrainers en spoort hen aan tot het volgen van clinics.
 • De club organiseert jaarlijks een algemene meeting waarop de visie en de werking van de club aan alle betrokken partijen wordt meegedeeld (spelers, speelsters, trainers, ouders,…)

 

 1. OPLEIDING AANGEPAST AAN LEEFTIJD EN TALENT.

Basisregel 1: de individuele ontwikkeling van de speler primeert op de ploegnoden. 

Basisregel 2: de volleyballeeftijd primeert op de kalenderleeftijd. 

D.w.z. dat bijvoorbeeld een U13 speler die volleybal-rijper is dan zijn leeftijdsgenoten bij de U15 kan spelen, terwijl een debuterende U15 speler bij de U13 kan starten (+1 statuut)

Basisregel 3: het samenhouden van een groep is ondergeschikt aan het doorgroeien van de individuele speler, wat aansluit bij vorige punten.

Basisregel 4: het groepsengagement blijft belangrijk, maar loopt steeds over één seizoen. 

De opleiding zoals hierboven geschetst, is maar mogelijk indien er een continuïteit voorzien is in het ploegenaanbod. Dit betekent dat de club er moet voor zorgen elk seizoen alle niveaus in de jeugdcompetitie in te richten. De opleiding kan nog eens extra geoptimaliseerd worden naarmate we, vanaf de U13, zowel een regionale als provinciale ploeg kunnen inrichten.

 1. JEUGD EN ATTITUDE:

Bij  jeugdwerking is het belangrijk dat er enkele 'regels' worden afgesproken waaraan de spelers zich dienen te houden. Je speelt immers niet alleen bij een club, maar door je houding, werk je ook mee aan het imago van deze club. Daarom is het belangrijk voor de spelers om te weten wat kan en wat niet kan binnen de club en binnen een ploegsport in het algemeen.

 • Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, de zaal opruimen, ...
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, ploegafgevaardigde of organisator gemeld.
 • Alle problemen worden met de betrokken trainer of ploegafgevaardigde besproken.
 • Een blessure wordt voor de aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer gemeld.
 • Na elke training of wedstrijd is een douche aangeraden. De kleedkamer wordt hierbij nadien steeds netjes achtergelaten.
 • Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn sportuitrusting.
 • Iedere speler neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve of extra-sportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording.
 • Iedereen blijft sportief ten opzichte van tegenstrever, scheidsrechter en supporters.
 • Vanaf de leeftijd van U17 wordt aan de spelers gevraagd om een handje toe te steken bij clubactiviteiten en het fluiten van jeugdwedstrijden.
 • Zorgen voor een goed contact tussen spelers en trainers, ook van de andere ploegen in de club, we tonen ook interesse voor de prestaties van de andere ploegen in onze club en komen af en toe supporteren.

Trainingen en wedstrijden 

Tijdens het actief bijwonen van de trainingen en wedstrijden worden er geen ringen, armbanden, uurwerken, piercings enz… gedragen, dit om kwetsuren te vermijden,

Iedereen is vijf minuten voor aanvang van een training en zestig minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal en dit in sportkledij, tenzij anders meegedeeld door trainer.

Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen tien minuten voor het vertrekuur op de aangeduide vertrekplaats aanwezig. 

Tijdens de trainingen en de wedstrijden volgen alle spelers de richtlijnen van de trainer of de coach. 

Het team altijd aanmoedigen ook als reservespeler.

Bij een time-out verzamelen alle spelers, ook de reservespelers, zich rond de trainer of de coach. 

Men verlaat nooit zonder toestemming een training of een wedstrijd. 

Na de training of de wedstrijd wordt al het gebruikte materieel netjes weggeborgen op zijn oorspronkelijke plaats. 

Steeds mee rekening houden dat het over een teamsport gaat, afwezigheden hebben niet enkel een invloed op het individu maar ook op het team.

Verantwoordelijkheid ouders/supporters 

Ook de ouders dragen een verantwoordelijkheid bij het al dan niet (tijdig) aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden, activiteiten…. 

Supporters hebben respect voor tegenstander en scheidrechter

 1. JEUGD EN WEDSTRIJDEN:

Competitiewedstrijden tot en met de U17-jeugd. 

Iedereen die twee maal per week komt trainen moet speelkansen krijgen tijdens de competitiewedstrijden. Concreet betekent dit dat een speler die altijd komt trainen, de juiste attitude heeft en de wedstrijden met volle inzet speelt, elke wedstrijd zal meespelen, onafgezien van zijn technisch niveau. Kampioen spelen met een jeugdploeg is fijn voor deze ploeg, maar is geen doelstelling op zich.

Competitiewedstrijden vanaf U19-jeugd tot en met senioren. 

Hier dient een nieuwe fase in de ontwikkeling van de speler zich aan : zichzelf situeren op een 'ranking', een rangorde. In deze fase moet de speler leren zichzelf correct in te schatten, zichzelf te plaatsen tegenover andere spelers: 

 1. Ik ben voorlopig nog niet goed genoeg om bij de basis te horen, maar mits hard werken lukt me dat misschien wel.
 2. Ik ben nu goed genoeg voor de basis, maar volgende week misschien niet meer.
 3. Misschien word ik nooit goed genoeg voor de basis, maar ik leer wel elke week bij en ik sta altijd klaar voor wanneer de groep mij nodig mocht hebben.

De bovenstaande facetten van attitudevorming krijgen vanaf de U17-jeugd veel aandacht, omdat de spelers nadien 'uitzwermen' over de verschillende seniorenteams, waar ze als sporter moeten kunnen omgaan met de begrippen reserve speler en basis speler.

Bekerwedstrijden & Champions League. 

Maximale winst en een competitieve profilatie van de club in de provinciale bekerwedstrijden is wel een doelstelling. De provinciale beker geeft de spelers de kans zich te meten met sterkere teams uit de provincie. De coach zal in deze wedstrijden keuzes maken zodat het best mogelijke team opgesteld wordt. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat enkele reserve spelers weinig tot niet aan spelen toe zullen komen. Veelal zal het ook zo zijn dat spelers die reeds op een hoger niveau draaien voor deze wedstrijden worden teruggehaald, zolang hun leeftijd dit toelaat. Bankzitters dienen op dat moment sportief te reageren door hun ploeg aan te moedigen en door er te staan wanneer de ploeg en hun trainer ze nodig hebben.

Deze competitieve instelling is enkel van toepassing voor de bekercompetities.