ONZE MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN

MISSIE EN VISIE

Bij VT Decospan Menen hebben we als doel de jeugd, ieder op zijn niveau, zo goed mogelijk, onder een zo goed mogelijke begeleiding en in een leuke sfeer laten kennismaken met volleybal en het ploeg- en clubgebeuren. 

Dit willen we bereiken door op de eerste plaats een degelijke en kwalitatieve opleiding aan te bieden met zoveel mogelijk gediplomeerde trainers, een opvolging van de spelers op sportief vlak en met de nodige pedagogische ondersteuning.

Naast de sportieve activiteiten bieden we ook enkele niet-volleybalactiviteiten aan ter bevordering van de clubgeest en het sociale contact tussen de leden.

Kortom we willen een club zijn waar de jeugd centraal staat en iedereen met veel plezier en respect voor elkaar naartoe komt. Een club waar ieder op zijn niveau zijn hobby onder de beste omstandigheden kan beoefenen.

DOELSTELLINGEN

Om deze visie te realiseren en om een evaluatie van onze werking mogelijk te maken, willen we deze visie vertalen in een aantal concrete doelstellingen.

 • VT Decospan Menen wil met zoveel mogelijk zelfopgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau volleybal spelen.
 • De club doet aan talentontwikkeling en biedt de talentvolle en gemotiveerde spelers een speciaal trainingsprogramma, in samenspraak met speler en ouders, om zo een doorstroming naar onze hogere teams te vergemakkelijken.
 • De club streeft ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in dienst te hebben.
 • De trainers werken volgens het jeugdplan en de aanwezige technische lijn.
 • De club besteedt aandacht aan de opleiding van de jeugdtrainers en spoort hen aan tot het volgen van clinics.
 • De club organiseert jaarlijks een algemene meeting waarop de visie en de werking van de club aan alle betrokken partijen wordt meegedeeld (spelers, speelsters, trainers, ouders,…)

OPLEIDING AANGEPAST AAN LEEFTIJD EN TALENT

Basisregel 1: de individuele ontwikkeling van de speler primeert op de ploegnoden. 

Basisregel 2: de volleyballeeftijd primeert op de kalenderleeftijd. 

D.w.z. dat bijvoorbeeld een U13 speler die volleybal-rijper is dan zijn leeftijdsgenoten bij de U15 kan spelen terwijl een debuterende U15 speler bij de U13 kan starten (+1 statuut)

Basisregel 3: het samenhouden van een groep is ondergeschikt aan het doorgroeien van de individuele speler.

Basisregel 4: het groepsengagement blijft belangrijk maar loopt steeds over één seizoen. 

JEUGD EN ATTITUDE

Bij de jeugdwerking is het belangrijk dat er enkele 'regels' worden afgesproken waaraan de spelers zich dienen te houden. Je speelt immers niet alleen bij een club maar door je houding werk je ook mee aan het imago van deze club. Daarom is het belangrijk voor de spelers om te weten wat kan en wat niet kan binnen de club en binnen een ploegsport in het algemeen.

 • Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, de zaal opruimen, ...
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds via Twizzit gemeld. 
 • Alle problemen worden bij de betrokken trainer of een bestuurslid aangekaart.
 • Een blessure moet voor de aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer gemeld worden.
 • Na elke training of wedstrijd is een douche aangeraden. De kleedkamer wordt hierbij nadien steeds netjes achtergelaten.
 • Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn sportuitrusting.
 • Iedere speler neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve of extra-sportieve organisaties van de club.
 • Iedereen blijft sportief ten opzichte van tegenstrever, scheidsrechter en supporters.
 • Vanaf de leeftijd van U17 wordt aan de spelers gevraagd om een handje toe te steken bij clubactiviteiten en het arbitreren van jeugdwedstrijden.
 • Zorgen voor een goed contact tussen spelers en trainers waarbij interesse getoond wordt voor de prestaties van andere ploegen.

 

Trainingen en wedstrijden 

 • Tijdens het actief bijwonen van de trainingen en wedstrijden worden er geen ringen, armbanden, uurwerken, piercings enz… gedragen dit om kwetsuren te vermijden.
 • Iedereen is vijf minuten voor aanvang van een training en dertig minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal in sportkledij tenzij anders meegedeeld door de trainer.
 • Tijdens de trainingen en de wedstrijden volgen alle spelers de richtlijnen van de trainer of coach. 
 • Positieve aanmoediging van de ploeg. 
 • Bij een time-out verzamelen alle spelers, ook de beloften, zich rond de trainer of coach. 
 • Een training of wedstrijd wordt nooit zonder toestemming verlaten.  
 • Na de training of wedstrijd wordt al het gebruikte materiaal netjes weggeborgen op zijn oorspronkelijke plaats. 
 • Volleybal is een teamsport dus afwezigheden hebben niet enkel een invloed op het individu maar ook op het team.

 

Verantwoordelijkheid ouders/supporters 

 • Ook de ouders dragen verantwoordelijkheid bij het al dan niet (tijdig) aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden, activiteiten…. 
 • Supporters hebben respect voor trainer, spelers, tegenstander en scheidrechter.

JEUGD EN WEDSTRIJDEN

Competitiewedstrijden tot en met de U17-jeugd

Iedereen die twee keer per week komt trainen moet speelkansen krijgen tijdens de competitiewedstrijden. Concreet betekent dit dat een speler die altijd komt trainen, de juiste attitude heeft en de wedstrijden met volle inzet speelt, elke wedstrijd zal meespelen, onafgezien van zijn technisch niveau. Kampioen spelen met een jeugdploeg is fijn voor deze ploeg maar is geen doelstelling op zich.

 

Competitiewedstrijden vanaf U19-jeugd tot en met de senioren

Hier dient een nieuwe fase in de ontwikkeling van de speler zich aan: zichzelf situeren op een 'ranking', een rangorde. In deze fase moet de speler leren zichzelf correct in te schatten, zichzelf te plaatsen tegenover andere spelers: 

 1. Ik ben voorlopig nog niet goed genoeg om bij de basis te horen maar mits hard werken lukt me dat misschien wel.
 2. Ik ben nu goed genoeg voor de basis maar volgende week misschien niet meer.
 3. Misschien word ik nooit goed genoeg voor de basis maar ik leer wel elke week bij en ik sta altijd klaar wanneer de groep mij nodig heeft.

De bovenstaande facetten van attitudevorming krijgen vanaf de U17-jeugd veel aandacht omdat de spelers nadien 'uitzwermen' over de verschillende seniorenteams waar ze als sporter moeten kunnen omgaan met de begrippen beloftespeler en basisspeler.

 

Bekerwedstrijden & Champions League

Maximale winst en een competitieve profilatie van de club in de provinciale bekerwedstrijden is wel een doelstelling. De provinciale beker geeft de spelers de kans zich te meten met sterkere teams uit de provincie. De coach zal in deze wedstrijden keuzes maken zodat het best mogelijke team opgesteld wordt. Hierdoor bestaat de kans dat enkele reserve spelers weinig tot niet aan spelen toe zullen komen. Veelal zal het ook zo zijn dat spelers die reeds op een hoger niveau draaien voor deze wedstrijden worden teruggehaald zolang hun leeftijd dit toelaat. Bankzitters dienen op dat moment sportief te reageren door hun ploeg aan te moedigen en door er te staan wanneer de ploeg en hun trainer hen nodig heeft. Deze competitieve instelling is enkel van toepassing voor de bekercompetities.

Sponsors

© website powered by Twizzit.com